Ledig bevilling til Kolding Sønderbro Apotek

5. december 2017

Bevillingen til at drive Kolding Sønderbro Apotek er ledig pr. 1. juli 2018. 

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Kolding Sønderbro Apotek er beliggende i postnummer 6000.

Kolding Sønderbro Apotek er optaget på Bilag 1 i bekendtgørelse nr. 758 af 13. juni 2017 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Kolding Sønderbro Apotek er blevet beskikket til at varetage vagttjeneste efter liste B med farmaceutbemanding i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2022.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevilliger er d. 18 september 2017 opdateret i forhold til muligheden for at indsende elektronisk apoteksansøgninger.

Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”.

Ansøgningen stiles til:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Elektroniske ansøgninger kan sendes via kontaktformularen her. (åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke).

Elektroniske ansøgninger bedes vedhæftet kontaktformularen i én fil.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 11. januar 2018 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Kolding Sønderbro Apotek nr. 304.

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb er i kr. ekskl. moms)

 

2014

2015

2016

Omsætning - receptur

50.801.928

49.685.173

45.796.439

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

1.105.494

1.101.810

1.033.208

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

2.911.068

2.889.003

2.819.391

Frihandelsvarer

6.857.215

6.714.755

6.579.419

Andre driftsindtægter

684.621

701.918

650.754

Bruttoomsætning*

62.360.326

61.092.659

56.879.211

Rabatudgifter

466.338

461.807

437.848

Nettoomsætning

61.893.988

60.630.852

56.441.363

Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)

1.975.468

2.015.135

2.177.950

Dyrlægepakninger (kr.)

499.880

270.745

343.695

Antal pakninger til enkeltpersoner

352.423

341.316

306.893

 

Der er ikke distributionsenheder under Kolding Sønderbro Apotek.

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.

Yderligere økonomiske oplysninger kan rekvireres ved henvendelse til:
Thomas Malthe Trier Jacobsen mail: Send en mail, telefon: 93 59 64 25 eller til
Anne Husted mail: Send en mail, telefon 44 88 91 35.