Ledig bevilling til Skovlunde Apotek

5. december 2017

Bevillingen til at drive Skovlunde Apotek er ledig pr. 1. september 2018. Apotekeren har dog orienteret Lægemiddelstyrelsen om, at han ønsker at overtagelse sker hurtigst muligt.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Skovlunde Apotek er beliggende i postnummer 2740.

Skovlunde Apotek er optaget på Bilag 1 i bekendtgørelse nr. 758 af 13. juni 2017 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Skovlunde Apoteks frivilligt oprettede filial – Islev Apotek – afhændes af afgående apoteker til en anden bevillingshaver. Apoteksfilialen indgår således ikke i opslaget.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevilliger er d. 18 september 2017 opdateret i forhold til muligheden for at indsende elektronisk apoteksansøgninger.

Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”.

Ansøgningen stiles til:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Elektroniske ansøgninger kan sendes via kontaktformularen her. (åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke).

Elektroniske ansøgninger bedes vedhæftet kontaktformularen i én fil.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 11. januar 2018 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Skovlunde Apotek nr. 360.

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb er i kr. ekskl. moms)

 

2014

2015

2016

Omsætning - receptur

39.997.759

40.075.526

35.592.870

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

740.968

760.899

728.613

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

1.934.225

2.001.766

1.984.872

Frihandelsvarer

3.774.986

3.816.129

4.122.826

Andre driftsindtægter

337.294

472.655

438.995

Bruttoomsætning*

46.785.232

47.126.975

42.868.176

Rabatudgifter

250.161

247.988

262.897

Nettoomsætning

46.535.071

46.878.987

42.605.279

Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)

12.217.608

12.643.132

7.810.958

Dyrlægepakninger (kr.)

1.182.880

1.261.773

1.426.614

Antal pakninger til enkeltpersoner

189.691

183.943

188.318

 

Lægemiddelstyrelsen skal oplyse, at ovenstående oversigt over omsætningen for Skovlunde Apotek indeholder oplysninger for Islev Apotek, som Skovlunde Apotek oprettede som frivillig filial den 3. august 2015. Bruttoomsætningen for Islev Apotek udgjorde 2.990.040 kr. i 2015 og 8.621.732 kr. i 2016.

Islev Apotek indgår ikke i den opslåede bevilling, da apotekeren på Skovlunde Apotek har valgt at frasælge filialen til en anden bevillingshaver med effektuering samme dag som apotekeren fratræder.

Distributionsenheder af Skovlunde Apotek (alle beløb er ekskl. moms.)

Medicinudleveringssteder 2016

 Omsætning

Skovlunde

21.003

Ballerup

213.650

Islev Torv

55.286

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.

Yderligere økonomiske oplysninger kan rekvireres ved henvendelse til:
Thomas Malthe Trier Jacobsen mail: Send en mail, telefon: 93 59 64 25 eller til
Anne Husted mail: Send en mail, telefon 44 88 91 35.