Nogle typer medicin mod migræne ændrer tilskudsstatus

2. november 2017

Med virkning fra den 9. april 2018 ændrer vi tilskuddet til nogle typer medicin mod migræne.

Medicin der fremover vil have generelt klausuleret tilskud:

  • sumatriptan, næsespray og injektionsvæske

Medicin der mister tilskud:

  • alomtriptan, tabletter (fx Almogran)
  • eletriptan, tabletter (fx Relpax)
  • ergotamin + koffein, tabletter (Ergokoffin)
  • frovatriptan, tabletter (fx Migard)
  • naratriptan, tabletter (fx Naragran)
  • zolmitriptan smeltetabletter (fx Zolmitriptan "Stada")

Oversigt over al migrænemedicin, opdelt efter deres tilskudsstatus fra den 9. april 2018: Oversigt over tilskudsstatus for medicin mod migræne pr. 9. april 2018

Alfabetisk oversigt over nuværende og kommende tilskudsstatus for al medicin mod migræne: Oversigt over nuværende og kommende tilskudsstatus for medicin mod migræne

Patienterne kan fortsat få tilskud

Hovedparten af patienter med migræne behandles allerede med den medicin, der fortsat vil have generelt (automatisk) tilskud og for disse patienter er der ingen ændringer. For de patienter, der er i behandling med den medicin, der ændrer tilskudsstatus skal lægen, i samarbejde med patienten i god tid inden den 9. april 2018 tage stilling til den fremtidige behandling.

Hvis patienten er i behandling med den medicin, der får klausuleret tilskud, skal lægen tage stilling til, om patienten er omfattet af tilskudsklausulen. I så fald skal lægen angive ”tilskud” på recepten.

Hvis patienten er i behandling med den medicin, der fremover ikke har generelt tilskud, skal lægen sammen med patienten vurdere, om patienten kan skifte til den billigere medicin. Lægen kan søge om enkelttilskud, hvis der er en særlig grund til, at det ikke kan lade sig gøre.

I 2016 indløste ca. 16.000 personer recept på den medicin, som er omfattet af ændringerne.

Information om tilskudsændringen

Vi har bedt apotekerne i de kommende måneder om at opfordre de berørte patienter til at tale med lægen om den fremtidige behandling, inden ændringerne træder i kraft den 9. april 2018.

Informationsarket som apoteket kan udlevere til patienterne kan findes her: Informationsark til borgere om ændring af tilskud til medicin mod migræne

Lægerne – både de praktiserende læger og sygehuslægerne – vil blive informeret ad forskellige kanaler, bl.a. via Lægeforeningen, regionerne og sygehusapotekerne. Vi informerer også de relevante lægevidenskabelige selskaber og patientforeninger.

Baggrund for ændringen og Lægemiddelstyrelsens afgørelse

Nogle af de dyrere lægemiddelformer vil fremover have generelt klausuleret tilskud for at understøtte, at den kun bliver anvendt til de patienter, der ikke kan bruge de billigere lægemiddelformer. Derudover vil visse triptaner miste det generelle tilskud, fordi de er dyrere end andre triptaner, uden at de nødvendigvis er bedre for de fleste patienter. Ergotamin + koffein mister det generelle tilskud, fordi det stort set ingen plads har i behandlingen af migræne pga. alvorlige bivirkninger.

Ved afgørelsen har vi fulgt anbefalingerne fra Medicintilskudsnævnet, som er vores rådgivende lægefaglige nævn. Nævnets anbefalinger har været i høring hos bl.a. lægemiddelvirksomheder samt relevante lægevidenskabelige selskaber og patientforeninger, og nævnets kommentarer til høringssvarene kan læses i bilag D til nævnets indstilling.

Medicintilskudsnævnet anbefalede, at naratriptan bevarer generelt tilskud. Da prisen for naratriptan er steget markant siden Medicintilskudsnævnet kom med sin anbefaling, har vi truffet afgørelse om, at tilskudsstatus for naratriptan ændres fra generelt tilskud til ikke-generelt tilskud.

Afgørelsen er truffet den 1. november 2017 og sendt til alle berørte virksomheder. I afgørelsen er der link til Medicintilskudsnævnets indstilling, hvor du kan læse en mere detaljeret begrundelse. Afgørelsen kan ses her: Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for medicin mod migræne