Nogle typer medicin mod Parkinsons sygdom ændrer tilskudsstatus

2. november 2017, Opdateret 14. november 2017

Med virkning fra den 20. november 2017 sker følgende ændringer:

Medicin der fremover vil have generelt tilskud:

  • Rasagalin, tabletter

Med virkning fra den 9. april 2018 sker følgende ændringer:

Medicin der fremover vil have generelt klausuleret tilskud:

  • rotigotin, depotplastre (Neupro)

Medicin der mister tilskud:

  • biperiden injektionsvæske, opløsning (Akineton)
  • bromocriptin kapsler/ tabletter (Parlodel)
  • cabergolin tabletter (fx Cabaser)
  • tolcapon tabletter (Tasmar)

Oversigt over al medicin mod Parkinsons sygdom, opdelt efter deres tilskudsstatus fra den 9. april 2018: Oversigt over tilskudsstatus for medicin mod Parkinsons sygdom pr. 9. april 2018

Alfabetisk oversigt over nuværende og kommende tilskudsstatus for al medicin mod Parkinsons sygdom: Oversigt over nuværende og kommende tilskudsstatus for medicin mod Parkinsons sygdom

Hvilken betydning får ændringerne?

Hovedparten af patienter med Parkinsons sygdom behandles med den medicin, der fortsat vil have generelt tilskud uden klausul og for disse patienter er der ingen ændringer. For de patienter, der er i behandling med den medicin, der ændrer tilskudsstatus skal lægen, i samarbejde med patienten, i god tid inden den 9. april 2018 tage stilling til den fremtidige behandling.

Er patienten i behandling med depotplastre, der får generelt klausuleret tilskud, skal lægen tage stilling til, om patienten er omfattet af tilskudsklausulen. I så fald skal lægen angive ”tilskud” på recepten.

Er patienten i behandling med noget af den medicin, der fremover ikke har generelt tilskud, skal patienten som udgangspunkt skifte behandling for fortsat at få tilskud. Lægen kan søge om enkelttilskud, hvis der er en særlig grund til, at den nuværende behandling er den mest hensigtsmæssige.

I 2016 indløste ca. 1.000 personer recept på den medicin, som er omfattet af ændringerne.

Information om tilskudsændringen

Vi har bedt apotekerne i de kommende måneder, om at opfordre de berørte kunder til at tale med lægen om den fremtidige behandling, inden ændringerne træder i kraft den 9. april 2018. Informationsarket, som apoteket kan udlevere til kunderne kan findes her: Informationsark til borgere om ændring af tilskud til medicin mod Parkinsons sygdom

Lægerne – både de praktiserende læger og sygehuslægerne – vil blive informeret ad forskellige kanaler, bl.a. via Lægeforeningen, regionerne og sygehusapotekerne. Vi informerer desuden også de relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger.

Baggrund for ændringen og Lægemiddelstyrelsens afgørelse

De dyre depotplastre mod Parkinsons sygdom får generelt klausuleret tilskud for at understøtte, at den kun bliver anvendt til de patienter, der ikke kan bruge de billigere orale lægemiddelformer. Derudover vil enkelte typer af medicin ikke længere have generelt tilskud, bl.a. fordi de ikke længere har en plads i behandlingen af Parkinsons sygdom.

Ved afgørelsen har vi taget udgangspunkt i anbefalingerne fra Medicintilskudsnævnet, som er vores rådgivende lægefaglige nævn. Nævnets anbefalinger har været i høring hos bl.a. lægemiddelvirksomheder samt relevante lægevidenskabelige selskaber og patientforeninger.

Siden Medicintilskudsnævnet kom med sine anbefalinger, er der sket nogle prisændringer. Det betyder, at vi har truffet afgørelse om, at pramipexol depottabletter og entacapon også bevarer det generelle tilskud.

Afgørelsen er truffet den 1. november 2017 og sendt til alle berørte virksomheder. I afgørelsen er der link til Medicintilskudsnævnets indstilling, hvor du kan læse en mere detaljeret begrundelse. Du kan se afgørelsen her: Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for medicin mod Parkinsons sygdom