Nu kan der søges om tilladelse til fremstilling af cannabisprodukter samt til dyrkning af cannabis

29. september 2017

Ansøgningsmateriale til fremstilling af cannabismellemprodukter samt ansøgningsmateriale til udviklingsordning for dyrkning og håndtering af cannabis til medicinsk brug er netop offentliggjort på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Fra 1. januar 2018 indføres den 4-årige forsøgsordning med medicinsk cannabis. I denne forbindelse er det fra 1. oktober 2017 muligt for virksomheder at ansøge om tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter. For at kunne opnå en tilladelse gældende fra 1. januar 2018, skal man have indsendt sin ansøgning senest 25. oktober 2017.

Ovennævnte er betinget af, at vi modtager alle nødvendige oplysninger inden 25. oktober 2017, samt at vi på inspektion af den ansøgende virksomhed finder, at virksomheden arbejder i overensstemmelse med reglerne om import af cannabisudgangsprodukter og fremstilling af cannabismellemprodukter.

Udviklingsordning

Fra 1. januar 2018 introduceres en særlig udviklingsordning for dyrkning af cannabis i Danmark, som gør det muligt at søge tilladelse til dyrkning og håndtering af cannabis med henblik på at udvikle cannabis egnet til medicinsk brug.

Udviklingsordningen forløber parallelt med den 4-årige forsøgsordning med medicinsk cannabis. Lægemiddelstyrelsen udsteder tilladelse til dyrkning og udvikling af cannabis med det formål at forsyne cannabismellemprodukter til forsøgsordningen.

Forsøgsordningen for medicinsk cannabis bliver senere evalueret med henblik på, at man fra politisk side kan tage stilling til, om ordningen skal gøres permanent. Her vil der også blive taget stilling til de fremadrettede muligheder for dyrkning af cannabis til medicinsk brug.

Links til ansøgningsmaterialet

Ansøgningsmateriale til fremstilling af cannabismellemprodukter

Ansøgningsmateriale til udviklingsordning for dyrkning og håndtering af cannabis til medicinsk