Ny Q&A til sponsorer af kliniske forsøg om kontrakter med leverandører af elektroniske systemer

10. februar 2017

EU-landenes Good Clinical Practice (GCP) inspektører har på baggrund af erfaringer fra inspektioner af kliniske forsøg, udarbejdet en Q&A til sponsorer af kliniske forsøg om særligt vigtige punkter, der skal være dækket af kontrakter med leverandører af elektroniske systemer i kliniske forsøg.

Vi finder hyppigt alvorlige afvigelser i forbindelse med inspektion af disse leverandører og sponsorer, bl.a. inden for følgende kategorier:

  • Status af kontrakter
  • Fordeling af opgaver mellem sponsor og kontrakttager
  • Standarder der skal følges
  • Mulighed for audit og inspektioner
  • Håndtering af alvorlige afvigelser (’serious breaches’)
  • Overholdelse af forsøgsprotokollen
  • Leverancer under og efter forsøget  
  • Undtagelser indføjet i kontrakter

Typerne af afvigelser er beskrevet med flere detaljer i Q&A på EMAs hjemmeside.

Det er sponsors ansvar, at kontrakterne er dækkende og sikrer, at sponsor kan leve op til lovgivning og vejledninger på området.