Ny udleveringsstatus for visse opioider træder i kraft den 1. januar 2018

10. november 2017

Lægemidler indeholdende tramadol, codein, buprenorphin, nalbuphin samt opium ændrer udleveringsgruppe fra A til A§4 den 1. januar 2018.

Lægemiddelstyrelsen sendte den 27. september 2017 høringsbrev til indehavere af markedsføringstilladelser for lægemidler indeholdende tramadol, codein, buprenorphin, nalbuphin samt opium vedrørende dato for ændring af udleveringsbestemmelse fra udlevering A til A§4.

Høringen er nu afsluttet, og Lægemiddelstyrelsen har truffet beslutning om, at ikrafttrædelsesdatoen for ændringer af udleveringsbestemmelsen fra A til A§4 bliver mandag den 1. januar 2018.

Baggrunden for ændringen er, at Lægemiddelstyrelsen anser det som en klasseeffekt, at alle opioider kan misbruges, og at afhængighed kan udvikles især ved langtidsbrug. Med denne ændring harmoniseres udleveringsbestemmelsen for opioider.

Ændringen medfører også, at de konkrete lægemidler skal være emballeret således, at brud på pakningen let kan konstateres.