Opdatering af den vejledende dopingliste

11. december 2017, Opdateret 22. december 2017

Vi har nu vurderet, at følgende stoffer er doping og derfor regulerede stoffer:

  • LGD-4033 / Ligandrol
  • Dymethazine / Dimethazine
  • RAD140 / Testolone

Det betyder, at stofferne indsættes på vores liste over stoffer, som vi har vurderet, falder ind under § 1 i dopingloven (lov nr. 232 af 21. april 1999 med senere ændringer).

Stoffer omfattet af denne liste må ikke fremstilles, indføres, udføres, forhandles, udleveres, fordeles eller besiddes, medmindre der er tale om anvendelse til sygdomsforebyggelse eller -behandling eller til videnskabelige formål. Privatpersoner må kun besidde det med en recept fra en læge.

Listen omfatter kun stoffer, hvor Lægemiddelstyrelsen har foretaget en konkret vurdering og er dermed ikke en udtømmende liste over alle stoffer, som falder ind under § 1 i dopingloven. 

Se hele listen: Liste over stoffer, som Lægemiddelstyrelsen har vurderet, falder ind under § 1 i Lov om forbud mod visse dopingmidler Nr. 232 af 21. april 1999.