Rapporter om alvorlige bivirkninger ved centralt godkendte, veterinære lægemidler skal ikke til LMST

3. juli 2017

Lægemiddelstyrelsen stiller ikke længere krav om overførsel af rapporter om 3. lands alvorlige og uventede bivirkninger på centralt godkendte, veterinære lægemidler.

Disse rapporter skal derfor alene sendes til EVVET (EudraVigilance Veterinary - europæisk, veterinær bivirkningsdatabase administreret af EMA).