Takeda Pharma A/S tilbagekalder en batch af Pamol® 300 stk. filmovertrukne tabletter

16. februar 2017

Takeda Pharma A/S tilbagekalder et parti (batch) af Pamol® 300 stk. filmovertrukne tabletter på grund af fund af andre, ukendte tabletter end Pamol® i enkelte pakninger (batchnr. 11255945, anv. før 07-2021).

Hvis man har en pakke Pamol® 300 stk. med batch nr. 11255945, opfordrer Lægemiddelstyrelsen til, at man undlader at indtage tabletterne og afleverer pakningen på apoteket.

Pamol® filmovertrukne tabletter er aflange, hvide tabletter med teksten ”PAMOL” på den ene side. De ukendte tabletter mangler teksten ”PAMOL”.

Pamol® filmovertrukne tabletter indeholder 500 mg paracetamol og anvendes især til behandling af svage smerter og kan virke febernedsættende.

Lægemiddelstyrelsen opfordrer til, at man ikke indtager tabletter fra den berørte batch. Vi afventer i øjeblikket resultatet af en undersøgelse, som skal vise, hvilken medicin de ukendte tabletter indeholder, og vil melde ud, så snart der er en nærmere afklaring af indholdet.

Pamol® 300 stk. med batch nr. 11255945

Til patienter

Du bør aflevere medicinen på et apotek, hvis du har en pakke Pamol® 300 stk. med batch nr. 11255945, anv. før 07-2021. Spørg dine pårørende eller på apoteket, hvis du er i tvivl. Du bør rådføre dig med din læge, hvis du har taget tabletter fra en af de berørte pakninger. Du skal aflevere pakken med den omtalte medicin på apoteket, uden at bruge flere tabletter, og vil få udleveret en ny pakning.

Til apotekspersonale

Lægemiddelstyrelsen opfordrer apotekspersonale til at hjælpe patienter med at kontrollere batchnumre. Pakninger med Pamol® 300 stk. fra batch nr. 11255945, anv. før 07-2021 skal ombyttes. Lægemiddelstyrelsen opfordrer sygehusapoteker til at kontrollere, om de har pakninger fra det berørte batchnummer i afdelingernes beholdninger.

Til læger

Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at hjælpe med at sikre, at patienter bliver gjort opmærksomme på tilbagekaldelsen og opfordret til at få ombyttet eventuelle berørte pakker af Pamol® 300 stk. filmovertrukne tabletter på apoteket. Lægemiddelstyrelsen melder ud, så snart der er en nærmere afklaring af hvilke andre tabletter, der er i pakningerne.