Tilbagetrækning af visse produkter med paracetamol

27. januar 2017

En række specifikke batcher (partier) bliver trukket tilbage fra apotekerne og forhandlere

En række specifikke batcher af lægemidler indeholdende det aktive stof paracetamol bliver i dag kaldt tilbage fra detailhandlere, apoteker og grossister. Tilbagetrækningen sker, fordi det ved en inspektion hos en underleverandør er konstateret, at der har været afvigelser i forhold til reglerne for god fremstillingspraksis af lægemidler i de specifikke batcher. Lægemiddelstyrelsen vurderer, at der ikke er sundhedsfare ved at bruge produkterne, og derfor berøres patienter ikke direkte af tilbagekaldelsen.

”Vi har valgt at produkterne skal trækkes tilbage fra forhandlerne, fordi vi arbejder ud fra en nultolerance over for afvigelser i forhold til reglerne for god fremstillingspraksis af lægemidler. Der er ikke risiko for patientsikkerheden i denne konkrete sag, men vi kræver, at producenterne skal leve op til reglerne i hvert eneste batch – og derfor griber vi ind, når vi ser afvigelser, ” siger Lægemiddelstyrelsens direktør Thomas Senderovitz.

Tilbagekaldelsen vedrører specifikke batcher af følgende præparater:

  • Paracetamol "Orifarm" 500 mg, filmovertrukne tabletter
  • Paracetamol "Teva" 500 mg, tabletter
  • Pinex 500 mg, filmovertrukne tabletter
  • Panodil 500 mg, filmovertrukne tabletter

Apoteker, grossister og detailhandlere er via de involverede medicinalvirksomheder blevet informeret om hvilke batcher, der er omfattet af tilbagekaldelsen.