Vagtapoteker og åbningstider pr. 1. januar 2018

14. september 2017

Lægemiddelstyrelsen har afsluttet tildelingen af vagttjeneste til landets apoteker for vagtordningen, som træder i kraft den 1. januar 2018. Ved tildelingen af vagtapoteker har Lægemiddelstyrelsen søgt opnået en god geografisk spredning inden for regionerne og til den eller de tilgrænsende region(er).

Lægemiddelstyrelsen har tildelt vagttjeneste til de apoteker, der fremgår af listerne nederst på siden. Listerne er opdelt på regionsplan.

Apoteker der er tildelt A-vagttjeneste har åbent kl. 06.00-24.00 alle årets dage.

Apoteker der er tildelt B-vagttjeneste har åbent kl. 08.00-21.00 på alle hverdage, og lørdage kl. 08.00-09.00 og kl. 18.00-21.00, og søn- og helligdage fra kl. 10.00-15.00.

Apoteker der er tildelt C-vagttjeneste har åbent på hverdage kl. 08.00-19.00, lørdage kl. 08.00-09.00 og kl. 16.00-18.00, og søn- og helligdage kl. 10.00-13.00.

Det nationale døgnvagtsapotek i København har åbent hele døgnet alle dage om året.

Region Hovedstaden

Nationalt vagtapotek A-vagttjeneste B-vagttjeneste C-vagttjeneste
Steno Apotek Glostrup Apotek Rønne Apotek Rådhusapoteket Helsinge
  Sønderbro Apotek Hillerød Frederiksborg Apotek (med farmaceutbemanding) Helsingør Axeltorvs Apotek
  Lyngby Svane Apotek    

Region Sjælland

A-vagttjeneste B-vagttjeneste C-vagttjeneste
Roskilde Dom Apotek Holbæk Løve Apotek Nakskov Løve Apotek
  Næstved Svane Apotek (med farmaceutbemanding) Vordingborg Apotek
    Kalundborg Apotek
    Slagelse Rådhusapoteket
    Køge Torvets Apotek
    Nykøbing Falster Svane Apotek
    Nykøbing Sj. Apotek 
    Ringsted Apotek 

Region Nordjylland

A-vagttjeneste B-vagttjeneste C-vagttjeneste
Aalborg Budolfi Apotek Hjørring Løve Apotek Thisted Løve Apotek
    Hobro Apotek 
    Frederikshavn Løve Apotek
    Nykøbing Sct. Clemens Apotek
    Skagen Apotek

Region Midtjylland

A-vagttjeneste B-vagttjeneste C-vagttjeneste
Aarhus Løve Apotek Herning Løve Apotek Grenaa Apotek
Randes Sønderbro Apotek Horsens Løve Apotek (med farmaceutbemanding) Skive Løve Apotek
  Viborg Svare Apotek Ringkøbing Løve Apotek
  Holstebro Svane Apotek   
  Silkeborg Svane Apotek   

Region Syddanmark

A-vagttjeneste B-vagttjeneste C-vagttjeneste
Odense Apotek Ørnen Svendborg Løve Apotek Tønder Løve Apotek
* Esbjerg Krone Apotek Kolding Sønderbro Apotek (med farmaceutbemanding) Aabenraa Løve Apotek
  Sønderbro Jernbane Apotek Grindsted Apotek
  Vejle Løve Apotek  Vejen Apotek
    Marstal Apotek 
    Rudkøbing Apotek
    Fredericia Axeltorv Apotek

 

* Lægemiddelstyrelsen skal oplyse, at Esbjerg Krone Apotek har klaget til Sundheds- og Ældreministeriet over Lægemiddelstyrelsens afgørelse om at tildele Esbjerg Krone Apotek vagttjeneste efter liste A. Sundheds- og Ældreministeriet har ikke truffet afgørelse i sagen.

Med den nye vagtordning vil det være muligt at udbringe lægemidler til borgere (uden at borgerne skal betale for udbringningen), når en læge i den regionale akut- og vagtlægefunktion finder det nødvendigt.

En læges beslutning om vederlagsfri udbringning af medicin fra et vagtapotek vil navnlig kunne komme på tale, hvor akut- og vagtlægefunktionen ikke ligger inde med lægemidler til igangsættelse af en behandling. Det kan også komme på tale, hvor akut- og vagtlægefunktionen kun har været i telefonisk kontakt med borgeren, og hvor borgeren ikke, med henvisning til sygdomstilstand eller betydelig afstand, med rimelighed kan forventes at henvende sig på et vagtapotek.

Det er en konkret lægefaglig vurdering, hvorvidt et apotek skal pålægges udbringning til en borger i tidsrummet 06-24 på baggrund af ”sygdomstilstand” og ”betydelig afstand” således, at der kan tages højde for patientens individuelle situation.