Virker forebyggende antibiotikabehandling af dyr?

29. september 2017

Lægemiddelstyrelsen har undersøgt, hvorvidt antibiotisk massebehandling af dyr virker. Undersøgelsen har taget udgangspunkt i luftvejsinfektioner hos kalve og inkluderer de seneste 50 års forskning på området. Resultatet viser, at forebyggende behandling med antibiotika kan nedsætte antallet af syge dyr, men også at man skal behandle et stort antal dyr for hvert tilfælde af sygdom, der forebygges.

Forebyggende brug af antibiotika har været forbudt i Danmark i mange år. Derimod er forebyggende behandling med antibiotika gennem en fast rutine i husdyrproduktionen i mange lande. Behandlingen sker f.eks. når kalve samles og fedes op til slagtning.  Her kommer kalvene fra mange forskellige farme, og de er udsat for en lang transport, før de sættes ind. Derfor giver man en startbehandling med antibiotika for at forebygge udbrud af lungebetændelse blandt kalvene.

Lægemiddelstyrelsen har brugt eksemplet med forebyggende brug af antibiotika mod luftvejsinfektioner hos kalve til at gennemgå de videnskabelige artikler på området gennem de seneste 50 år. Gennemgangen omfattede 58 publikationer fra især USA og Europa. Undersøgelsen er en såkaldt meta-analyse, der kombinerer resultaterne fra mange studier.

Undersøgelsen er udført af dyrlægerne Keith Baptiste og Niels Christian Kyvsgaard fra Sektion for Veterinærmedicinsk Evaluering i Lægemiddelstyrelsen og bliver publiceret i det videnskabelige tidsskrift Pathogens and Disease. Artiklen bliver frit tilgængelig i et særnummer om One-Health.   

Meta-undersøgelsens resultater

Helt overordnet fandt forfatterne, at risikoen for at kalvene blev syge af luftvejsinfektion blev reduceret i moderat grad ved den forebyggende brug af antibiotika. Samlet ser det ud til at knap halvdelen af tilfældene kan forebygges (Relativ Risiko = 0,52), men undersøgelsen viser også en række at svaghederne ved den forebyggende behandling:

  • Man skal behandle omkring 8 kalve for hvert tilfælde af luftvejsinfektion, som blev forhindret. Det ses i det såkaldte Number Needed to Treat (NNT).
  • Effekten ses især i begyndelsen af opfedningsperioden og klinger ud efterhånden.
  • Der kan ikke påvises nogen overordnet effekt på dødelighed, men kun på sygelighed.
  • Der er stor forskel mellem studier, mellem typen af antibiotika og mellem forskellige behandlingsstrategier. Og nogle af de bedste resultater opnås desværre med antibiotika, der er kritisk vigtige for mennesker.

Artiklens førsteforfatter, Keith Edward Baptiste, understreger at studiet blot er et eksempel fra en enkelt sygdom og at generalisering til andre sygdomme skal ske med forsigtighed.

Artiklen vil være til rådighed på tidsskriftets hjemmeside fra 29. september:

Keith Edward Baptiste and Niels Christian Kyvsgaard

Do antimicrobial mass medications work? A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials investigating antimicrobial prophylaxis or metaphylaxis against naturally occurring bovine respiratory disease.

Pathogens and Disease, 75, 2017, ftx083. doi: 10.1093/femspd/ftx083