Zebinix 200 mg får generelt klausuleret tilskud

30. maj 2017

Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at Zebinix tabletter 200 mg skal have følgende tilskudsklausul:

  • Supplerende behandling af epileptiske anfald, hvor supplerende behandling med antiepileptika med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres. Derudover til velbehandlede patienter, hvor det efter lægens samlede kliniske vurdering af patienten vil være uhensigtsmæssigt med et præparatskifte til et antiepileptikum med generelt tilskud uden klausulering

Zebinix indeholder eslicarbazepin og bliver anvendt til behandling af epilepsi.

Zebinix tabletter 200 mg får generelt klausuleret tilskud, fordi vi vurderer, at prisen står i et rimeligt forhold til den behandlingsmæssige værdi for patienter omfattet af ovenstående tilskudsklausul.

Link

Lægemiddelstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Zebinix 200 mg. (pdf)