Årsrapport for Lægemiddelstyrelsen 2017

14. marts 2018

Årsrapporten beskriver Lægemiddelstyrelsens aktiviteter, regnskab og målopfyldelse for 2017.

Lægemiddelstyrelsen kom i 2017 ud med et underskud på 24,3 mio.kr. som for 22,5 mio.kr. var aftalt og budgetteret. Underskuddet er et resultat af den nødvendige investering i konsolidering af driften ved indførelse af ny gebyrstruktur, lean, udvikling af medarbejdere og ledere, samt investeringen i at få flere europæiske opgaver på lægemiddelområdet til Danmark.

Fokus på konsolidering

På basis af den nye gebyrstruktur, herunder ressourceløftet, der trådte i kraft 1. juli 2017, har Lægemiddelstyrelsen haft særligt fokus på konsolidering af sagsbehandlingstider og sagsbehandlingskrav samt på at opnå en behørig andel rapportørskaber i den centrale godkendelsesprocedure.

Som det fremgår af målrapporteringen, fik Lægemiddelstyrelsen tildelt en meget flot andel af CHMP-rapportørskaberne og CO-rapportørskaberne i 2017, 17 i alt, og dertil 8 PRAC-rapportørskaber og 10 PRAC CO-rapportørskaber.

Sagsbehandlingstider

Lægemiddelstyrelsen kom i 2017 godt i mål med sagsbehandlingstiderne for afslutning af CMS-sager i DCP-proceduren (decentrale procedure) og MRP-proceduren (gensidige procedure) og for nationale Type IA-variationer, hvor sagsbehandlingstiderne er tilfredsstillende. Desuden afsluttede Lægemiddelstyrelsen den første assessment for en række nationale ansøgninger, Type II-variationer, der var forsinkede. Endelig har Lægemiddelstyrelsen med en dedikeret indsats afviklet en række sager vedrørende nationale Type II-variationer.

På en lang række af de øvrige sagsbehandlingstidskrav for nationale sager er målopfyldelsen forbedret i forhold til 2016. Målopfyldelsen blev på 64,3 pct. for sagsbehandlingstiderne på lægemiddelområdet - hvilket er en væsentlig forbedring sammenlignet med 2016, hvor målopfyldelsen på sagsbehandlingstiderne kun var 43,8 pct.

Den samlede målopfyldelse blev 66,7 pct., som vurderes som mindre tilfredsstillende.

Link

Årsrapporten 2017 for Lægemiddelstyrelsen (pdf)