Resultatkontrakt 2017 mellem Sundheds- og Ældreministeriet og Lægemiddelstyrelsen

7. marts 2017

Klare mål for Lægemiddelstyrelsens arbejde i 2017

Lægemiddelstyrelsen har i 2016 udarbejdet mission, vision og strategi, der afspejler, at Lægemiddelstyrelsen løser en samfundsopgave på grundlag af dansk og europæisk lovgiv-ning og med øje for borgere, opdragsgivere, virksomheder og samarbejdspartnere.

Lægemiddelstyrelsens strategi for 2017-2021 beskriver vejen til europæisk topklasse. Strategien har en tidshorisont på fem år. De første år vil vi først og fremmest fokusere på at konsolidere os – med skarpt fokus på den daglige drift. Kvalitet og leverancer til tiden er vigtigt, ikke kun for borgernes adgang til mere sikre og effektive lægemidler, men også for de, der forsker i, udvikler, markedsfører og distribuerer lægemidler og medicinsk udstyr. Vi vil dog parallelt hermed tage de nødvendige skridt mod at realisere visionen om europæisk topklasse. Undervejs vil vi tage bestik af nye udviklinger og prioriteringer, så strategien til stadighed bliver opdateret og korrigeret, hvis forholdene kræver det.

Kravene i resultatkontrakten afspejler, at 2017 er det første år i strategiperioden, hvor vi vil have fokus på konsolidering og organisations- udvikling. Ambitionen for 2017 er, at vi formår at tage de første vigtige skridt imod en stærkt leverende organisation med opfyldelse af mål om sagsbehandlingstider, styrket kvalitets- ledelse samt en leantransformation af hele organisationen. Herefter forventer vi, at de næste skridt frem mod en effektiv Lægemiddelstyrelse i europæisk topklasse kan tages hurtigere.

Link

Resultatkontrakt 2017 mellem Sundheds- og Ældreministeriet og Lægemiddelstyrelsen (pdf)