Debatmøde i Lægemiddelstyrelsen om forskningsformidling

27. september 2018

Den 1. oktober samler Lægemiddelstyrelsen og Dansk Selskab for Farmakoepidemiologi en række forskere, læger og kommunikationsansvarlige fra forskningsinstitutioner i hele landet til en debat om, hvordan resultater af ny sundhedsforskning mest ansvarligt kan formidles i medierne. Debatmødet kan følges live på Lægemiddelstyrelsens facebookprofil.

Når nye studier offentliggøres, kan medieinteressen være massiv. Forskere bliver ofte bedt om at give interviews til et væld af både nationale og internationale medier på selve dagen for offentliggørelse, mens myndighederne bliver bedt om en hurtig vurdering af studiet, og de praktiserende læger får henvendelser fra patienter, der bliver bekymrede af mediernes dækning.

På den ene side kan offentliggørelsen og mediernes dækning af et nyt studie skabe unødig bekymring hos patienter og borgere, på den anden side er der et stadig stigende krav fra omverden om, at forskere og myndigheder informerer rettidigt og relevant om sikkerhedsproblemstillinger ved medicin.

Udgangspunktet for debatten er derfor, hvordan vi imødekommer den nye virkelighed og omverdens krav om mere kommunikation på den mest konstruktive og hensigtsmæssige måde.

Debatten foregår i Lægemiddelstyrelsen og skal munde ud i en hvidbog til forskere med gode råd om, hvordan man forbereder sig på den massive medieinteresse, der kan følge på dagen for publicering af et nyt studie.

Følg debatten live

Debatmødet er ikke kun relevant inden for lægemiddelområdet, men for hele sundhedsområdet. Derfor sender vi for første gang live fra Lægemiddelstyrelsen fra vores Facebook-profil, så forskere, læger, patienter og andre interesserede kan følge debatten og komme med input.

Følg debatten live på mandag den 1. oktober kl. 14.00 på facebook.

Se programmet for debatmødet.