Europæisk toppost til Thomas Senderovitz

2. marts 2018

Lægemiddelstyrelsens direktør Thomas Senderovitz

Lægemiddelstyrelsens direktør Thomas Senderovitz blev torsdag valgt til formand for HMA Management Group. HMA står for Heads of Medicines Agencies og er netværket for de nationale lægemiddelmyndigheder i Europa.

HMA udgør sammen med Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og EU-Kommissionen det europæiske netværk for reguleringen af lægemidler.

HMA er et netværk, hvor de nationale lægemiddelmyndigheder udvikler fælles strategi, og formålet med HMA er koordinering, vidensdeling og arbejdsdeling af regulatoriske aktiviteter mellem de nationale lægemiddelmyndigheder på europæisk plan.

Det er 4 år siden, der sidst blev valgt en ny formand for HMA Management Group – og i dag er valget faldet på Thomas Senderovitz, som er direktør i Lægemiddelstyrelsen.

”Jeg er både glad og beæret over at være blevet valgt til formand. HMA-netværket er et meget vigtigt samarbejdsorgan i Europa, hvor vi blandt andet drøfter strategiske udfordringer for de nationale agenturer og udveksler viden om best practices. I løbet af de sidste to år har vi i Lægemiddelstyrelsen arbejdet målrettet på at styrke vores europæiske og internationale relationer, og mit engagement i HMA er en del af den strategi. Arbejdet i HMA giver et stort udbytte for Lægemiddelstyrelsen både i forhold til øget patientsikkerhed og i forhold til indflydelse på EU-strategi på lægemiddelområdet, hvilket bidrager til at styrke dansk life science,” siger Thomas Senderovitz.

Fakta om HMA

Alle 28 EU lande samt Norge, Island og Liechtenstein er i varierende grad repræsenteret i HMA. I visse undergrupper er der yderligere deltagelse fra f.eks. Schweiz.

Der er regi af HMA bl.a. nedsat en række tværnationale arbejdsgrupper f.eks.

  • Styregruppe for Benchmarking of European Medicines Agency (BEMA SG)
  • EUs Netværk for Lægemiddelovervågning (Pharmacovigilance Oversight Group)
  • HMA/EMA Task Force om tilgængelighed af godkendte lægemidler til human og veterinær brug
  • HMA/EMA Big Data Task Force
  • Europæiske lægemiddelagenturers samarbejde af juridiske og lovgivningsmæssige spørgsmål (EMACOLEX)