Håndkøbslægemidler til dyr i selvvalg

24. januar 2018, Opdateret 18. marts 2020

Den 1. januar 2018 trådte nye regler for håndkøbslægemidler i kraft. Med lovændringen (lov nr. 1736 af 27. december 2016 om ændring af lov om apotekervirksomhed og lov om lægemidler) indførtes der selvvalg af visse håndkøbslægemidler, så håndkøbslægemidlerne nu kan forhandles i butiksarealer og ikke alene bag disken.

Direkte link til loven og dens forarbejder (Retsinformation.dk)

Målet med lovændringen

Målet er at understøtte borgernes tilgængelighed til lægemidler, så borgerne selv kan foretage en vurdering af, hvilket håndkøbslægemiddel, de ønsker at købe. Sundheds- og Ældreministeriet har i den forbindelse anmodet Lægemiddelstyrelsen om at gennemgå sortimentet af håndkøbslægemidler for at vurdere, hvilke der skal undtages fra den kommende selvvalgsordning.

Kriterier

Lægemiddelstyrelsen har ud fra nedenstående kriterier vurderet, om der er nogle veterinære håndkøbslægemidler, som skal undtages fra selvvalg.

 • Unødvendigt øget forbrug
 • Lægemiddelformer der er uegnede til selvvalg f.eks. injektionspræparater
 • Produkter som kun henvender sig til professionelle bruger, og som bl.a. kan være lokalirriterende
 • Pakningsstørrelser

Konklusion

Veterinære lægemidler som undtages fra selvvalg:

 • Alle injektionsvæsker
 • Alle lægemidler til behandling af Får, Fjerkræ, Hest, Kvæg, Pelsdyr (f.eks. mink) og Svin

Veterinære lægemidler der kommer i selvvalg per 29. januar 2018

Lægemidler mod lopper og flåter:


 • QP53AX15, FIPRONIL
  • Frontline, Frontline Pour-On Vet., Amflee vet., Effipro, Effipro (L,M,S, XL) Exproline vet. Fleanil, Frontline Vet., Pestigon, Fipralone, Fiprex Cat, Fiprex (S, M, L, XL), Fyperix Vet., Zeronil Vet.
 • QP53AX17, IMIDACLOPRID
  • Advantage Vet. til hund, Advantage Vet. til kat, Clearspot, Midaspot
 • QP53AX23, PYRIPROXIFEN
  • Cyclio Vet.
 • QP53AX26, PYRIPROL
  • Prac-tic
 • QP53AC54, PERMETHRIN, KOMB.
  • Bayvantic Vet.
 • QP53AX65, FIPRONIL, KOMB.
  • Frontline Combo til hunde, Frontline Combo til katte
 • QP53BC01, Luferunon
  • Program Vet
 • QP53BX02, NITENPYRAM
  • Capstar Vet. til katte og små  og store hunde

 

Her findes en liste over ikke-apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler (Excel-fil).

Listen indeholder en kolonne, hvor det er angivet, om et givent ikke apoteksforbeholdt håndkøbslægemiddel må forhandles i selvvalg i eller ej. Listen opdateres dagligt – dog opdateres kolonnen angående selvvalg kun hver 14. dag samtidig med, at der offentliggøres nye medicinpriser.

Da der under aktiveringen af lægemiddelberedskabet ikke findes håndkøbslægemidler i udleveringsgrupperne: HA, HA18, HF og HV, skal disse grupper i listen læses som HAY, HA18Y, HFY og HVY. Se: Ændring af udleveringsgrupper for at hindre hamstring af håndkøbsmedicin.