Lægemiddelstyrelsen lancerer nyt koncept for videnskabelig rådgivning

31. august 2018

Lægemiddelstyrelsen lancerer i dag, 31. august 2018, et nyt koncept for videnskabelig rådgivning til virksomheder, hospitaler og andre, som ønsker råd om, hvilke krav der bliver stillet til kliniske forsøg og markedsføringstilladelser.

Den 31. august 2018 lancerer Lægemiddelstyrelsen et nyt koncept for videnskabelig rådgivning (scientific advice) til virksomheder, hospitaler og andre, som ønsker råd om, hvilke krav der bliver stillet til ansøgninger om kliniske forsøg og markedsføringstilladelser for lægemidler til både mennesker og dyr.

Initiativet er et af elementerne i regeringens vækstplan for life science-sektoren i Danmark, og hensigten med initiativet er at stille en mere prioriteret og kompetent videnskabelig rådgivning til rådighed for virksomhederne.

Lægemiddelstyrelsens nye koncept for videnskabelig rådgivning vil i første omgang fokusere på ansøgninger om markedsføringstilladelser og ansøgninger til kliniske forsøg inden for både human- og veterinærområdet. Lægemiddelstyrelsen vil tilbyde rådgivning, der retter sig mod at udnytte allerede opnåede undersøgelsesresultater og mod fremtidige udviklingsprogrammer. 

Med tiden bliver konceptet udvidet til at omfatte andre områder som for eksempel medicinsk udstyr, præcisionsmedicin og GMP-råd.

Betaling for videnskabelig rådgivning 

Det nye koncept finansieres således, at den enkelte virksomhed/ansøger betaler de omkostninger, der er forbundet med rådgivningen. Der vil derfor være forskel på betalingen alt efter arten og omfanget af de råd, virksomheden/ansøgeren efterspørger.

Læs mere om betaling og videnskabelig rådgivning