Ledig bevilling til Apoteket Godthåb

1. juni 2018

Bevillingen til at drive Apoteket Godthåb er ledig pr. 1. december 2018. 

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Apoteket Godthåb er beliggende i postnummer 2000.

Apoteket Godthåb er optaget på Bilag 1 i bekendtgørelse nr. 276 af 12. april 2018 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Der gøres opmærksom på, at Apoteket Godthåb på nuværende tidspunkt ikke er indrettet således, at borgere med handicap har adgang til apotekets lokaler eller lokaliteter, jf. bekendtgørelse nr. 1356 af 29. november 2017, om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold, § 18, stk. 7.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevilliger er d. 18 september 2017 opdateret i forhold til muligheden for at indsende elektronisk apoteksansøgninger.

Link til vejledningen

Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”.

Ansøgningen sendes til:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Elektroniske ansøgninger kan sendes via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højst sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 1. august 2018 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Apoteket Godthåb nr. 184.

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb er i kr. ekskl. moms)

 

2015

2016

2017

Omsætning - receptur

24.361.142

23.332.276

21.472.533

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

799.951

785.685

717.910

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

2.058.235

2.081.820

2.070.665

Frihandelsvarer

4.387.948

4.377.858

4.329.286

Andre driftsindtægter

166.653

162.923

133.017

Bruttoomsætning*

31.773.929

30.740.562

28.723.411

Rabatudgifter

213.459

206.314

184.875

Nettoomsætning

31.560.470

30.534.248

28.538.536

Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)

100.229

128.582

57.345

Dyrlægepakninger (kr.)

98.286

97.093

121.314

Antal pakninger til enkeltpersoner

170.682

167.654

156.484

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.

Kontakt

Yderligere økonomiske oplysninger kan rekvireres ved henvendelse til Thomas Malthe Trier Jacobsen på mail: Send en mail og telefon: 93596425 eller Anne Husted på mail: Send en mail og telefon: 44889135.