Ledig bevilling til Brædstrup Apotek

9. maj 2018

Bevillingen til at drive Brædstrup Apotek er ledig pr. 1. januar 2019. 

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Brædstrup Apotek er beliggende i postnummer 8740.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevilliger er d. 18 september 2017 opdateret i forhold til muligheden for at indsende elektronisk apoteksansøgninger.

Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Elektroniske ansøgninger kan sendes via kontaktformularen her. (åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 6. juni 2018 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Brædstrup Apotek nr. 101.

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb er i kr. ekskl. moms)

 

2015

2016

2017

Omsætning - receptur

20.809.675

20.553.329

19.578.759

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

727.842

717.072

676.290

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

1.656.097

1.686.348

1.690.142

Frihandelsvarer

3.298.474

3.357.570

3.188.770

Andre driftsindtægter

383.669

364.544

298.238

Bruttoomsætning*

26.875.757

26.678.863

25.432.199

Rabatudgifter

316.267

318.001

298.288

Nettoomsætning

26.559.490

26.360.862

25.133.911

Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)

0

0

0

Dyrlægepakninger (kr.)

151.667

175.479

209.811

Antal pakninger til enkeltpersoner

153.690

153.126

150.730

Distributionsenheder af Brædstrup Apotek (alle beløb er ekskl. moms.)

Østbirk Apoteksfilial

2015

2016

2017

Recept. oms.

5.997.446

6.165.623

5.620.828

Ap. forb. hlm.

288.774

298.011

276.340

Ikke ap. forb. hlm.

530.346

529.810

550.939

Frihandelsvarer

1.018.412

1.011.422

962.999

Bruttoomsætning

7.842.814

8.011.586

7.418.117

Rabatudgifter

91.718

95.401

89.486

Nettooms.

7.751.096

7.916.185

7.328.631

Der er meddelt påbud til apoteket til at opretholde Østbirk apoteksfilial, hvormed apoteket vil modtage tilskud til opretholdelse af filialen.

Håndkøbsudsalg 2017

Omsætning

Lund

667.235


Medicinudleveringssteder 2017

Omsætning

Bryrup

1.334.363

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.

Yderligere økonomiske oplysninger kan rekvireres ved henvendelse til:
Martin Runebøll mail: Send en mail og telefon: 44 88 92 02 eller
Karina Stavnsbjerg mail: Send en mail og telefon 44 88 93 30.