Ledig bevilling til Enghave Apotek

1. februar 2018

Bevillingen til at drive Enghave Apotek er ledig pr. 1. oktober 2018. 

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Enghave Apotek er beliggende i postnummer 1670.

Enghave Apotek er optaget på Bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1630 af 20. december 2017 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Der gøres opmærksom på, at Enghave Apotek på nuværende tidspunkt ikke er indrettet således, at borgere med handicap har adgang til apotekets lokaler eller lokaliteter, jf. bekendtgørelse nr. 1356 af 29. november 2017, om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold, § 18, stk. 7.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 18 september 2017 opdateret i forhold til muligheden for at indsende elektronisk apoteksansøgninger.  

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Elektroniske ansøgninger kan sendes via kontaktformularen her.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 1. marts 2018 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Enghave Apotek nr. 309.

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb er i kr. ekskl. moms)

 

2014

2015

2016

Omsætning - receptur

19.182.464

18.850.377

19.616.950

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

613.692

609.379

589.682

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

1.803.958

1.813.571

1.801.912

Frihandelsvarer

5.254.217

5.358.127

5.368.033

Andre driftsindtægter

141.469

153.274

164.959

Bruttoomsætning

26.995.800

26.784.728

27.541.536

Rabatudgifter

155.453

151.585

160.300

Nettoomsætning

26.840.347

26.633.143

27.381.236

Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)

1.312.839

1.518.038

2.211.800

Dyrlægepakninger (kr.)

87.074

72.564

93.959

Antal pakninger til enkeltpersoner

131.407

128.229

126.434

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.

Yderligere økonomiske oplysninger kan rekvireres ved henvendelse til Thomas Malthe Trier Jacobsen mail: Send en mail og telefon: 93 59 64 25.