Ledig bevilling til Galten Apotek

1. februar 2018

Bevillingen til at drive Galten Apotek er ledig pr. 1. juli 2018. Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Galten Apotek er beliggende i postnummer 8464.

Der gøres opmærksom på, at Harlev Apotek (frivilligt oprettet filial af Galten Apotek) på nuværende tidspunkt ikke er indrettet således, at borgere med handicap har adgang til apoteksfilialens lokaler eller lokaliteter, jf. bekendtgørelse nr. 1356 af 29. november 2017, om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold, § 18, stk. 7.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 18 september 2017 opdateret i forhold til muligheden for at indsende elektronisk apoteksansøgninger.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Elektroniske ansøgninger kan sendes via kontaktformularen her.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 1. marts 2018 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Galten Apotek nr. 129

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb er i kr. ekskl. Moms).

 

2014

2015

2016

Omsætning - receptur

24.410.201

25.181.825

24.250.066

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

775.699

829.779

804.038

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

1.734.237

1.862.946

1.994.398

Frihandelsvarer

3.708.243

3.896.905

4.103.576

Andre driftsindtægter

247.070

265.061

247.123

Bruttoomsætning

30.875.450

32.036.516

31.399.201

Rabatudgifter

295.139

301.833

286.159

Nettoomsætning

30.580.311

31.734.683

31.113.042

Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)

29

82

0

Dyrlægepakninger (kr.)

158.763

184.281

197.757

Antal pakninger til enkeltpersoner

174.654

178.928

179.575

Distributionsenheder af Galten Apotek

(Alle beløb er ekskl. Moms).

Medicinudleveringssteder 2016

Omsætning

Låsby

1.068.482

Sorring

794.904

Stjær

434.259

Herskind

466.328

Harlev apoteksfilial (frit oprettet)

Galten Apotek har den 1. september 2015 omdannet Harlev Apoteksudsalg til en filial. Lægemiddelstyrelsen skal oplyse, at da der er tale om en frivillig oprettet filial efter den 1. juli 2015, vil en ny apoteker ikke være forpligtet til at overtage filialen fra den afgående apoteker.

Harlev Apoteksfilial (åbnet 2015)

2015

2016

Omsætning - receptur

1.454.267

4.561.659

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

76.319

239.373

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

159.851

533.769

Frihandelsvarer

313.576

1.035.967

Bruttoomsætning

2.004.935

6.373.882

Rabatudgifter

14.207

44.160

Nettoomsætning

1.990.847

6.329.722

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.

Yderligere økonomiske oplysninger kan rekvireres ved henvendelse til Thomas Malthe Trier Jacobsen på Send en mail eller tlf. 93 59 64 25