Ledig bevilling til Holte Apotek

17. august 2018

Bevillingen til at drive Holte Apotek er ledig pr. 1. maj 2019. 

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Holte Apotek er beliggende i postnummer 2840

Holte Apotek er optaget på Bilag 1 i bekendtgørelse nr. 276 af 12. april 2018 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

OBS! Fra den 13. august 2018 er vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevilliger ændret i forhold til ansøgningernes længde samt procedure for møder med forfremmelseskonsulenterne.

Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 21. september 2018 kl. 12.00.

Oplysninger om Holte Apotek nr. 283

 

 2015

2016

2017

Omsætning - receptur

31.788.661

33.040.928

33.854.130

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

546.436

520.473

483.892

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

1.625.124

1.636.204

1.616.934

Frihandelsvarer

5.906.184

5.844.907

5.872.533

Andre driftsindtægter

280.345

258.989

276.020

Bruttoomsætning

40.146.750

41.301.501

42.103.509

Rabatudgifter

350.870

376.739

387.025

Nettoomsætning

39.795.880

40.924.762

41.716.484

Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)

1.702

1.861

470

Dyrlægepakninger (kr.)

543.834

577.811

557.255

Antal pakninger til enkeltpersoner

143.245

141.916

143.340

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.