Ledig bevilling til Sydhavnsapoteket

1. februar 2018, Opdateret 2. februar 2018

Bevillingen til at drive Sydhavnsapoteket er ledig pr. 1. oktober 2018. 

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Sydhavnsapoteket er beliggende i postnummer 2450.

Sydhavnsapoteket er optaget på Bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1630 af 20. december 2017 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 18 september 2017 opdateret i forhold til muligheden for at indsende elektronisk apoteksansøgninger.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Elektroniske ansøgninger kan sendes via kontaktformularen her.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 1. marts 2018 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Sydhavnsapoteket nr. 332.

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb er i kr. ekskl. moms)

 

2014

2015

2016

Omsætning - receptur

17.479.489

17.293.861

17.186.973

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

513.035

522.710

499.501

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

1.398.467

1.451.818

1.500.495

Frihandelsvarer

3.425.394

3.287.796

3.275.519

Andre driftsindtægter

92.201

105.304

108.336

Bruttoomsætning*

22.908.586

22.661.489

22.570.824

Rabatudgifter

170.680

168.022

170.415

Nettoomsætning

22.737.906

22.493.467

22.400.409

Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)

24.924

33.948

32.473

Dyrlægepakninger (kr.)

120.730

106.619

128.015

Antal pakninger til enkeltpersoner

125.870

123.962

121.156

 

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.

Yderligere økonomiske oplysninger kan rekvireres ved henvendelse til Thomas Malthe Trier Jacobsen mail: Send en mail og telefon: 93 59 64 25 .