Ledig bevilling til Vejen Apotek

5. oktober 2018, Opdateret 29. oktober 2018

Bevillingen til at drive Vejen Apotek er ledig pr. 1. april 2019. 

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Vejen Apotek er beliggende i postnummer 6600.  

Vejen Trolde Apotek (frivillig filial af Vejen Apotek) er blevet beskikket til at varetage vagttjeneste efter liste C i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2022. 

OBS! Fra den 13. august 2018 er vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevilliger ændret i forhold til ansøgningernes længde samt procedure for møder med forfremmelseskonsulenterne.

Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 2. november 2018 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Vejen Apotek nr. 200.

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb er i kr. ekskl. moms)

 

2015

2016

2017

Omsætning - receptur

25.845.151

25.443.723

25.373.156

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

772.721

769.513

762.426

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

2.247.273

2.349.886

2.461.348

Frihandelsvarer

4.579.943

4.531.127

4.834.880

Andre driftsindtægter

292.048

343.663

330.950

Bruttoomsætning

33.737.136

33.437.912

33.762.760

Rabatudgifter

336.104

334.449

327.738

Nettoomsætning

33.401.032

33.103.463

33.435.022

Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)

0

0

0

Dyrlægepakninger (kr.)

137.570

124.304

164.701

Antal pakninger til enkeltpersoner

190.063

191.519

193.943

Distribuerende enheder af Vejen Apotek (alle beløb er ekskl. moms)

Vejen Trolde Apotek (frivillig filial åbnede 17.08.17)

2017

Recept. oms.

1.897.866

Ap. forb. hlm.

134.580

Ikke ap. forb. hlm.

344.178

Frihandelsv.

698.392

Bruttooms.

3.075.921

Rabatudg.

18.474

Nettooms.

3.057.447

 

Håndkøbsudsalg 2017

Omsætning

 

Askov

555.862

 

Gesten

128.770

 

Bække

 

969.079

 

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.

Yderligere økonomiske oplysninger kan rekvireres ved henvendelse til Thomas Malthe Trier Jacobsen mail: Send en mail og telefon: 93 59 64 25 eller Anne Husted mail Send en mail og telefon 44889135