Ledig bevilling til Viborg Løve Apotek

20. august 2018

Bevillingen til at drive Viborg Løve Apotek er ledig pr. 1. marts 2019. 

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Viborg Løve Apotek er beliggende i postnummer 8800.

Viborg Løve Apotek er optaget på Bilag 1 i bekendtgørelse nr. 276 af 12. april 2018 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

OBS! Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevilliger er d. 13 august 2018 ændret i forhold til ansøgningernes længde samt procedure for møder med forfremmelseskonsulenterne.

Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 21. september 2018 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Viborg Løve Apotek nr. 131.

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb er i kr. ekskl. moms)

 

2015

2016

2017

Omsætning - receptur

44.879.449

45.222.658

43.370.405

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

1.475.751

1.529.449

1.380.961

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

3.964.541

4.226.699

4.036.253

Frihandelsvarer

7.429.976

7.933.373

7.855.373

Andre driftsindtægter

746.668

709.834

708.825

Bruttoomsætning

58.496.385

59.622.013

57.351.817

Rabatudgifter

563.790

560.650

543.857

Nettoomsætning

57.932.595

59.061.363

56.807.960

Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)

782.206

653.334

549.208

Dyrlægepakninger (kr.)

1.410.211

1.953.814

2.064.612

Antal pakninger til enkeltpersoner

282.427

293.778

294.706

 

Distribuerende enheder af Viborg Løve Apotek (alle beløb er ekskl. moms)

Hammershøj Apoteksfilial

2015

2016

2017

Recept. oms.

7.257.951

7.269.679

7.248.375

Ap. forb. hlm.

204.045

208.623

196.950

Ikke ap. forb. hlm.

682.249

731.885

720.166

Frihandelsv.

886.437

976.551

982.666

Bruttooms.

9.070.278

9.227.588

9.194.566

Rabatudg.

49.872

49.939

51.125

Nettooms.

9.020.406

9.177.649

9.143.441

Der er meddelt påbud til apoteket til at opretholde Hammershøj apoteksfilial, hvormed apoteket vil modtage tilskud til opretholdelse af filialen.

Vestervang Apotek – Frivillig filial

2015

2016

2017

Recept. oms.

1.204.018

8.174.614

8.800.781

Ap. forb. hlm.

82.071

475.294

415.176

Ikke ap. forb. hlm.

168.483

1.094.704

971.975

Frihandelsv.

229.097

1.601.849

1.556.124

Bruttooms.

1.684.820

11.353.631

11.759.425

Rabatudg.

0

0

2.682

Nettooms.

1.684.820

11.353.631

11.756.743

 

Håndkøbsudsalg 2017

Omsætning

Ørum

1.985.019

Vejrumbro

496.861

Meny Viborg

277.820

Overlund

2.089.563

 

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.