Ny pulje til indsamling af viden om medicinsk cannabis

20. marts 2018

Satspuljepartierne har afsat yderligere 5 mio. kr. til øget viden om brug og effekt af medicinsk cannabis. Puljen kan søges nu.

Der ønskes gennemført forskningsprojekter, der kan give øget viden om brug og effekt af medicinsk cannabis. Dette skal ske som led i forsøgsordningen med medicinsk cannabis. 

Med Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2018-2021 har satspuljeordførerne oprettet endnu en pulje på 5 mio. kr. til øget viden om brug og effekt af medicinsk cannabis. Af aftalen fremgår det, at puljen er afsat til projekter, der på baggrund af registerdata og patientinterviews, følger behandlingen af patienter på tværs af behandlingsindikationer. Formålet er at belyse patienternes behandlingsforløb, forbrug af cannabisprodukter i forhold til konventionelle lægemidler, kontakt til sundhedsvæsenet, patientoplevet effekt og kvalitet fx i forhold til smerter og hverdagsmestring.

Da puljen skal udmøntes til undersøgelser, der bruger registerdata og patientinterviews kan puljen have interesse for både læger og forskere med anden uddannelsesmæssig baggrund som f.eks. statistiker, sociolog m.m. 

Formålet med puljen er at opsamle erfaring med cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen.

Frist for ansøgning er 22. maj 2018.

Link

Læs det fulde opslag: Øget viden om brug og effekt af medicinsk cannabis