Nye stoffer omfattet af bekendtgørelse om euforiserende stoffer

7. juni 2018

I Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer er der fra den 28. maj 2018 optaget følgende nye stoffer på bilag 1.

Oplysningerne er primært relevante for virksomheder med tilladelse til at håndtere euforiserende stoffer.

Som det fremgår, optages der følgende stoffer på liste B: 

 • 01. AB-PINACA (N-[(25)-1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-pentyl-1Hindazole-3-carboxamide)
 • 195 a. 3-phenylpropanoylfentanyl (N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-3-phenylpropanamid)
 • 23 a. Benzodioxole-fentanyl (N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxamid)
 • 23 b. Benzoylbenzylfentanyl (N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenyl-benzamid)
 • 23 c. Benzoylfentanyl (N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-benzamid)
 • 40 a. Chloro-isobutyrylfentanyl (isomererne N-(2-chlorophenyl)-, N-(3-chlorophenyl)- og N-(4-chlorophenyl)- 2-methyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]propanamid)
 • 50 d. Cyclopentylfentanyl (N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]cyclopentanecarboxamid)
 • 50 e. Cyclopropylfentanyl (N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]cyclopropanecarboxamid)
 • 87.01. Fluoro-isobutyrylfentanyl (isomererne N-(2-fluorophenyl)-, N-(3-fluorophenyl)- og N-(4-fluorophenyl)- 2-methyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamid)
 • 147.1. Methoxyacetylfentanyl (2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamid)
 • 223 a. Tetrahydrofuranylfentanyl (THF-F) (N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]tetrahydrofuran-2-carboxamid)
 • 223 b. Tetramethylcyclopropylfentanyl (N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-2,2,3,3-tetramethylcyclopropane-1-carboxamid)

Efter 31. maj 2018 må import og eksport af disse stoffer kun foretages, hvis Lægemiddelstyrelsen i hvert enkelt tilfælde har udstedt et certifikat.

De 12 stoffer må udelukkende anvendes i medicinsk eller videnskabeligt øjemed.