Liste over euforiserende stoffer

Opdateret 15. maj 2024

Liste over euforiserende stoffer underlagt kontrol i Danmark

Euforiserende stoffer, som er underlagt kontrol i Danmark, er angivet i bilagslisten til bekendtgørelsen om euforiserende stoffer. Stoffer kan tilføjes listen via ændringsbekendtgørelser. I linket herunder findes en samlet liste over euforiserende stoffer fra bekendtgørelsen og tilhørende ændringsbekendtgørelser.

Lægemiddelstyrelsens samlede liste over euforiserende stoffer (inkl. eksempler på simple derivater og stoffer omfattet af de gruppevise forbud på liste B). Bemærk at euforiserende stoffers salte og simple derivater i form af estere og ethere også reguleres i henhold til bekendtgørelsen om euforiserende stoffer.

Bilagslisten i bekendtgørelse om euforiserende stoffer består af listerne A, B, C, D og E. Liste A omfatter stoffer som ikke må forefindes i Danmark. Liste B, D og E omfatter stoffer, der kun må benyttes til medicinsk og videnskabeligt brug. Liste C omfatter stoffer, der i utilberedt stand er underlagt kontrol, men som i farmaceutiske præparater i almindelighed ikke er omfattet af loven.