Bevilling til Præstø Apotek

8. august 2019

Lægemiddelstyrelsen har den 29. juli 2019 meddelt Jamhureh Hannani bevilling til at drive Præstø Apotek. 

Der har været 3 ansøgere til bevillingen. Bevillingen har været opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.