Genopslag: Ledig bevilling til Hjørring Svane Apotek

8. januar 2019

Bevillingen til at drive Hjørring Svane Apotek er ledig pr. 1. juni 2019.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Hjørring Svane Apotek er beliggende i postnummer 9800.

Hjørring Svane Apotek er omfattet af bekendtgørelse nr. 276 af 12. april 2018 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

OBS! Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevilliger er d. 13 august 2018 ændret i forhold til ansøgningernes længde samt procedure for møder med forfremmelseskonsulenterne.

Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 5. februar 2019 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Hjørring Svane Apotek nr. 236.

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb er i kr. ekskl. moms)

 

2015

2016

2017

Omsætning - receptur

24.358.373

23.827.953

24.164.428

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

762.627

723.003

662.534

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

1.571.841

1.646.557

1.591.697

Frihandelsvarer

3.998.823

3.951.786

3.886.064

Andre driftsindtægter

291.066

278.869

261.249

Bruttoomsætning*

30.982.730

30.428.168

30.565.972

Rabatudgifter

254.618

251.660

257.160

Nettoomsætning

30.728.112

30.176.508

30.308.812

Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)

1.029

0

0

Dyrlægepakninger (kr.)

231.345

218.503

255.361

Antal pakninger til enkeltpersoner

168.672

165.673

164.976

Distributionsenheder af Hjørring Svane Apotek (alle beløb er ekskl. moms.)

Medicinudleveringssteder 2017

Omsætning

Bjergby

594.778 kr.

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.

Yderligere økonomiske oplysninger samt adresser på forfremmelseskonsulenterne kan rekvireres ved henvendelse til Martin Runebøll Send en mail tlf. 44 88 92 02 eller Morten Krydsfeldt Send en mail tlf. 44 88 97 29.