Itulazax til træpollenallergi får generelt klausuleret tilskud

25. oktober 2019

Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at Itulazax med virkning fra 4. november 2019 skal have generelt klausuleret tilskud til følgende klausul:

”Voksne patienter med dokumenteret træpollenallergi (birk, el, avnbøg, bøg, eg, hassel) med moderat til svær allergisk rhinitis og/eller konjunktivitis, der ikke opnår tilstrækkelig sygdomskontrol med optimal symptomatisk behandling med antihistaminer og nasalsteroid, eller hvor denne behandling medfører uacceptable bivirkninger, og er stærkt motiverede og med forventelig god compliance”.

Lægemiddelstyrelsens afgørelse:

Lægemiddelstyrelsens afgørelse om generelt klausuleret tilskud til Itulazax

Medicintilskudsnævnets indstilling om Itulazax

Generelt klausuleret tilskud

Hvis en bestemt medicin har generelt klausuleret tilskud, betyder det, at det kun er patienter, der opfylder nogle særlige betingelser, der kan få tilskud til medicinen. Det er den behandlende læge, der vurderer, om en patient er omfattet af de særlige betingelser. Lægen skal i de tilfælde skrive ”Tilskud” på recepten. Tilskuddet bliver automatisk fratrukket prisen ved ekspeditionen på apoteket. Se grænserne for medicintilskud her: medicintilskudsgrænser.