Lægemiddelstyrelsen skærper sine habilitetsregler

4. juli 2019

Nye ansatte i Lægemiddelstyrelsen må ikke eje aktier i lægemiddel- eller medicovirksomheder. Nuværende ansatte skal afhænde aktier inden for to år. Det fremgår af styrelsens nye interne habilitetsregler, som træder i kraft den 4. juli 2019.

Fra 4. juli 2019 skal nyansatte i Lægemiddelstyrelsen afhænde eventuelle aktier i lægemiddel- og medicovirksomheder, inden de bliver ansat. Nuværende medarbejdere skal afhænde aktier senest to år efter, at de er blevet varslet. Det fremgår af nye interne habilitetsregler, som Lægemiddelstyrelsen har indført.

”Stramningen er et klart signal til omverdenen om, at Lægemiddelstyrelsen er uafhængig af økonomiske interesser fra lægemiddel- og medicovirksomheder. Derudover harmoniserer vi i højere grad vores habilitetsregler med Det Europæiske Lægemiddelagentur EMA’s regelsæt på området”, siger Lægemiddelstyrelsens direktør Thomas Senderovitz.

Hvis en medarbejder arver aktier i lægemiddel- eller medicovirksomheder, skal de ligeledes afhændes.

”Vi har i forvejen strenge interne regler for habilitet. Det seneste tiltag sker for at understøtte vores uafhængighed af økonomiske interesser i praksis, men ikke mindst også af hensyn til signalværdien til omverdenen. Befolkningens tillid til myndighederne er afgørende, og det er det hensyn, der har vejet tungest i vores beslutning om at ændre på reglerne”, siger Thomas Senderovitz.

Åbenhed og transparens

I forvejen publicerer flere lægemiddelmyndigheder verden over habilitetserklæringer fra ledere og inspektører på deres hjemmesider. Det samme gør Lægemiddelstyrelsen som led i myndighedens åbenhedspolitik. Se Lægemiddelstyrelsens oversigt over habilitetserklæringer fra ledere og inspektører.

Sidste år offentliggjorde Lægemiddelstyrelsen desuden mere detaljeret information om, hvordan styrelsen håndterer interessekonflikter i praksis.

”Det er helt bevidst, at vi har valgt at prioritere området. En lægemiddelstyrelse i europæisk topklasse anno 2019 skal være åben, transparent og klar i både udmeldinger og signaler”, lyder det fra Thomas Senderovitz.