Ledig bevilling til Holbæk Elefant Apotek

15. august 2019

Bevillingen til at drive Holbæk Elefant Apotek er ledig pr. 1. april 2020. Apotekeren har dog orienteret Lægemiddelstyrelsen om, at overtagelse kan ske tidligere.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Holbæk Elefant Apotek er beliggende i postnummer 4300.

Holbæk Elefant Apotek er optaget på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 77 af 25. januar 2019 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Der gøres opmærksom på, at Holbæk Elefant Apotek på nuværende tidspunkt ikke er indrettet således, at borgere med handicap har adgang til apotekets lokaler eller lokaliteter, jf. bekendtgørelse nr. 1653 af 18. december 2018, om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold, § 18, stk. 7.

OBS! Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10 maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 16. september 2019 kl. 12.00.

Rekvirering af oplysninger vedr. Holbæk Elefant Apotek nr. 26

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om Holbæk Elefant Apotek kan rekvireres ved henvendelse til Thomas Malthe Trier Jacobsen på mail: Send en mail og telefon: 93 59 64 25 eller Karina Stavnsbjerg på mail: Send en mail eller telefon: 44 88 93 30.

Distributionsenheder af Holbæk Elefant Apotek

Håndkøbsudsalg

Orø

Gislinge

Medicinudleveringssteder

Tuse Brugs

Udby Brugs

Kundby

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.