Ledig bevilling til Horsens Svane Apotek

22. oktober 2019

Bevillingen til at drive Horsens Svane Apotek er ledig pr. 1. juni 2020.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Horsens Svane Apotek er beliggende i postnummer 8700.

Horsens Svane Apotek er optaget på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 77 af 25. januar 2019 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

OBS! Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10 maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 18. november 2019 kl. 12.00.

Rekvirering af oplysninger vedr. Horsens Svane Apotek nr. 118

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om Horsens Svane Apotek kan rekvireres ved henvendelse til Martin Runebøll på mail: Send en mail telefon: 44 88 92 02 eller Karina Stavnsbjerg på mail: Send en mail eller telefon: 44 88 93 30.

Distributionsenheder af Horsens Svane Apotek

Medicinudleveringssteder:

  • Horsens
  • Stenballe
  • Glud

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.