Ledig bevilling til Ikast Apotek

16. september 2019

Bevillingen til at drive Ikast Apotek er ledig pr. 1. maj 2020.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Ikast Apotek er beliggende i postnummer 7430.

Apotekeren har oplyst, at hun har opsagt lejeaftalen for de lokaler hvorfra Ikast Apotek drives med udtrædelse af lejeaftalen ved udgangen af april 2020. Vi skal gøre opmærksom på reglerne om tvangslejemål i henhold til lov om apoteksvirksomhed § 30, stk. 2.

Ikast Apoteks oprettede filial – Ikast Apotek Vest er afhændet af afgående apoteker til en anden bevillingshaver med overtagelse den 1. maj 2020. Apoteksfilialen indgår således ikke i opslaget. 

OBS! Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10 maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stilles til:

Lægemiddelstyrelsen,
Axel Heides Gade 1,
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 18. oktober 2019 kl. 12.00.

Rekvirering af oplysninger vedr. Ikast Apotek nr. 249

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om Ikast Apotek kan rekvireres ved henvendelse til Thomas Malthe Trier Jacobsen på mail: Send en mail og telefon: 93 59 64 25 eller Anne Husted på mail: Send en mail eller telefon: 44 88 91 35.

Distributionsenheder af Ikast Apotek

  • Håndkøbsudsalg
  • Engesvang
  • Medicinudleveringssteder
  • Bording

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.