Ledig bevilling til Kongelig Hof Apotek

22. oktober 2019

Bevillingen til at drive Kongelig Hof Apotek er ledig pr. 1. april 2020.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Kongelig Hof Apotek er beliggende i postnummer 1264.

Kongelig Hof Apotek er optaget på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 77 af 25. januar 2019 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Der gøres opmærksom på, at Kongelig Hof Apotek på nuværende tidspunkt ikke er indrettet således, at borgere med handicap har adgang til apotekets lokaler eller lokaliteter, jf. bekendtgørelse nr. 1653 af 18. december 2018, om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold, § 18, stk. 7.

OBS! Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10 maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 18. november 2019 kl. 12.00.

Rekvirering af oplysninger vedr. Kongelig Hof Apotek nr. 21

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om Kongelig Hof Apotek kan rekvireres ved henvendelse til Martin Runebøll på mail: Send en mail telefon: 44 88 92 02 eller Karina Stavnsbjerg på mail: Send en mail eller telefon: 44 88 93 30.

Distributionsenheder af Kongelig Hof Apotek

Der er ingen distribuerende enheder under Kongelig Hof Apotek.

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.