Ledig bevilling til Taastrup Apotek

15. august 2019

Bevillingen til at drive Taastrup Apotek er ledig pr. 1. januar 2020.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Taastrup Apotek er beliggende i postnummer 2630.

Taastrup Apotek er optaget på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 77 af 25. januar 2019 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Taastrup Apoteks frivilligt oprettede filial – Roskilde Apotek Stationscentret – er afhændet af afgående apoteker til en anden bevillingshaver med overtagelse den 1. april 2019. Endvidere har afgående apoteker oplyst, at filialen - Taastrup Apotek City2 lukkes ved udgangen af december 2019. De to apoteksfilialer indgår således ikke i opslaget. 

OBS! Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10 maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1

2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 16. september 2019 kl. 12.00.

Rekvirering af oplysninger vedr. Taastrup Apotek nr. 252

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om Taastrup Apotek kan rekvireres ved henvendelse til Thomas Malthe Trier Jacobsen på mail: Send en mail og telefon: 93 59 64 25 eller Karina Stavnsbjerg på mail: Send en mail eller telefon: 44 88 93 30.

Distributionsenheder af Taastrup Apotek

Filialer

Høje-Taastrup Apotek

Hedehusene Apotek

Medicinudleveringssteder

Sengeløse

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.