Nemmere adgang til fnatmidler

28. november 2019

Praktiserende læger får nu mulighed for hurtigere at kunne ordinere udenlandsk medicin mod fnat til patienterne. Indtil nu har primært hudlæger haft denne mulighed. Baggrunden er det aktuelle fnatudbrud, der plager mange familier herhjemme.

Den seneste tid har der været udbrud af fnat flere steder i landet. I den forbindelse er der efterspørgsel på fnatmidler, som normalt ikke sælges på det danske marked, og som det derfor er nødvendigt at få hjem fra udlandet.

Indtil nu har det kun været hudlæger, der har kunne søge Lægemiddelstyrelsen om at få en såkaldt generel udleveringstilladelse, men på grund af lange ventetider hos hudlægerne og i lyset af de verserende fnatudbrud i landet, har Lægemiddelstyrelsen nu besluttet også at give praktiserende læger mulighed for at få en generel udleveringstilladelse. Det vil sige, at lægen kun skal søge én gang for at kunne ordinere fnatlægemidlerne til alle fnatramte patienter.

Som udgangspunkt behandles fnat med creme og shampoo, men hvis de ikke virker, er midlet Tenutex eller tabletterne Stromectol og Scabioral næste skridt. Det er disse tre fnatmidler, der ikke er markedsført i Danmark, men kan fås via en udleveringstilladelse.

Lægemiddelstyrelsen giver kun i særlige tilfælde og i begrænset omfang tilladelse til at sælge eller udlevere medicin, der ikke er markedsført i Danmark. Hvis et lægemiddel ikke er markedsført i Danmark, skal apoteket have en kopi af lægens udleveringstilladelse og en recept, før det må udleveres.

Det er kun læger, der kan søge om udleveringstilladelse til et lægemiddel. Der er lagt autoudfyldte ansøgningsskemaer om udleveringstilladelser til Tenutex, Stromectol og Scabioral på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Læs mere om udleveringstilladelser: Udleveringstilladelser.