Ny rapport: Kontrol af salg af håndkøbsmedicin i detailhandlen i 2018

7. maj 2019

Lægemiddelstyrelsen har i 2018 foretaget 783 inspektioner i detailbutikker, som har tilladelse til at sælge håndkøbsmedicin. Formålet med inspektionerne var at kontrollere, at butikkerne opbevarer og håndterer medicinen på forsvarlig vis af hensyn til patientsikkerheden.

Der er efterhånden mange forskellige butikker, der har tilladelse til at sælge håndkøbsmedicin. Eksempelvis supermarkeder, tankstationer, dyrehandlere og materialister og en række internetbutikker. Med tilladelsen til at sælge håndkøbsmedicin følger også inspektionsbesøg fra myndighederne med jævne mellemrum. Hidtil har Lægemiddelstyrelsen stået for disse inspektioner, men ved årsskriftet 2018/2019 overgik denne opgave til Sikkerhedsstyrelsen. Rapporten om inspektioner i 2018 er derfor den sidste rapport fra Lægemiddelstyrelsen ang. inspektioner i detailhandlen.

Rapportens konklusioner

I 2018 foretog Lægemiddelstyrelsen i alt 783 inspektioner. 37 inspektioner var inspektioner af webbutikker.

Samlet set viser rapporten, at der fortsat er en del butikker, der har problemer med at overholde reglerne for dokumentation af temperaturen, der hvor medicinen opbevares. 22% af de inspicerede butikker havde problemer med dette mod 35% i 2017. Så det går den rigtige vej, selv om der stadig er et problem.

Rapporten viser også, at der fortsat er problemer med, at butikkerne har udløbne lægemidler stående på hylderne. Andelen af butikker, er der fik afvigelser på dette punkt, er faktisk steget en smule i forhold til sidste års opgørelse fra 11% af de inspicerede butikker i 2017 til 13% i 2018.

Lægemiddelstyrelsens inspektører tjekkede også, om personalet havde det rette kendeskab til reglerne om salg af medicin. Det dette punkt går det heldigvis markant fremad. I 2017 var der 22 % af de inspicerede butikker, hvor Lægemiddelstyrelsen konstaterede at personalet kendskab til reglerne var mangelfulde, mens det kun gjaldt for 14 % i 2018.

Politianmeldelser i 2018

Hvis myndighederne ser særligt alvorlige eller gentagne overtrædelser af reglerne, er der mulighed for at politianmelde en butik med indstilling om en bøde. I 2018 indstillede Lægemiddelstyrelsen butikker til bøder 59 gange. Derudover var det ét enkelt tilfælde, hvor Lægemiddelstyrelsen trak tilladelsen til en butik tilbage. Tilladelsen blev trukket efter en inspektion, hvor der blev konstateret grove overtrædelser af reglerne.

Læs hele rapporten: Kontrol af salg af håndkøbsmedicin i detailhandlen i 2018.

Se resultatet af inspektionen ved hver enkelt butik på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside her: Inspektion af butikker, der forhandler håndkøbs-lægemidler uden for apotek.