Ris og ros til Lægemiddelstyrelsen i interessentanalyse

10. oktober 2019

Lægemiddelstyrelsen har en ambition om at være en myndighed i europæisk topklasse for borgernes, samarbejdspartnernes og samfundets skyld. Giver ambitionen mening, og hvordan går det i givet fald med at leve op til den? Det giver en række af Lægemiddelstyrelsens vigtige interessenter bl.a. deres bud på i en netop offentliggjort interessentanalyse.

Er Lægemiddelstyrelsen en myndighed i europæisk topklasse, som det er ambitionen at være? Er ambitionen den rigtige? Har styrelsen det rigtige strategiske fokus, eller er noget på vej i den gale retning?

Det er blandt spørgsmålene, som Lægemiddelstyrelsen har stillet 19 patientforeninger, brancheforeninger, paraplyorganisationer, virksomheder og myndigheder som led i det årlige servicetjek af styrelsens hovedstrategi "Lægemiddelstyrelsen i europæisk topklasse" og delstrategierne, der blandt andet tæller kerneområderne godkendelse, kontrol, overvågning og tilgængelighed.

Rigtig topklasseambition med plads til forbedringer

Konklusionen er blandt andet, at topklassestrategien er rigtig i sit fokus på, at Lægemiddelstyrelsen skal være en af de mest kompetente myndigheder i Europa inden for sine ansvarsområder for borgernes, samarbejdspartnernes og samfundets skyld, og at Lægemiddelstyrelsen er en stærk europæisk aktør.

Derudover lyder det fra respondenterne, at Lægemiddelstyrelsen overordnet gør det godt, og at det stadig bliver bedre - men også, at det på en række områder godt kan blive endnu skarpere.

Kritikken går bl.a. på, at Lægemiddelstyrelsen bør tage større ansvar og være mere proaktiv i forhold til at samarbejde med andre myndigheder for at undgå, at delt myndighedsansvar inden for ministerområdet får negative konsekvenser.

Feedback en forudsætning for udvikling

Lægemiddelstyrelsens direktør, Thomas Senderovitz, er glad for de input, analysen har givet.

"Det er værdifuld indsigt, som er en forudsætning for at kunne nå vores ambition om at være en af de bedste i Europa til det, vi er sat til: At fremme sikre, effektive og tilgængelige lægemidler og sikkert medicinsk udstyr," siger Lægemiddelstyrelsens direktør, Thomas Senderovitz.

”Det er en kerneværdi for os at være lydhøre. Vi vil også holdes op på, at vi værdsætter og tager stilling til den feedback, vi får, uanset om det er ros eller ris”, siger Thomas Senderovitz.

Interessenternes feedback vil nu blive brugt som en del af udgangspunktet for servicetjekket af Lægemiddelstyrelsens strategier. Der skal for hver enkelt strategi tages stilling til om og i givet fald hvordan, der skal foretages justeringer. Strategieftersynet afsluttes inden udgangen af 2019.

Læs Lægemiddelstyrelsens interessentanalyse 2019.