Skærpet indberetningspligt for Gardasil9

2. september 2019

HPV-vaccinen sættes på listen over lægemidler med skærpet indberetningspligt.

I forbindelse med at HPV-vaccinen Gardasil9 nu introduceres i børnevaccinationsprogrammet til drenge, kommer vaccinen igen på listen over lægemidler med skærpet indberetningspligt.

Det er normal praksis, når nye lægemidler eller nye målgrupper kommer ind i de nationale vaccinationsprogrammer.

Skærpet indberetningspligt betyder, at læger, og jordemødre er forpligtet til at indberette alle formodede bivirkninger ved vaccinen hos både drenge og piger. Alle formodede bivirkninger inkluderer også kendte bivirkninger.

Hvis der er tale om alvorlige bivirkninger skal disse være indberettet til Lægemiddelstyrelsen senest 15 dage efter symptomerne opstår.

Det er vigtigt at huske, at indberetningen alene skal foretages på baggrund af en formodning om en sammenhæng mellem symptomerne og vaccinen.

Læs mere om skærpet indberetningspligt: Medicin med skærpet indberetningspligt for læger, tandlæger, dyrlæger og jordemødre.  

Indberet via Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Sundhedsprofessionelle kan indberette formodede bivirkninger her: Meld bivirkninger ved medicin og vacciner til mennesker.

Patienter og pårørende kan indberette formodede bivirkninger her: Meld en bivirkning ved medicin.

Listen over lægemidler med skærpet indberetningspligt opdateres hver 14. dag. Gardasil9 vil derfor først fremgå af listen fra den 9. september 2019.