Ændret udleveringsbestemmelse for humane lægemidler med propofol

15. juni 2020

Lægemiddelstyrelsen har den 15. juni 2020 ændret udleveringsbestemmelse for humane lægemidler med propofol til NBS (anæstesilogi og kirurgi). Fremover må apotekerne kun udlevere disse lægemidler, hvis de er ordineret af læger på sygehuse eller speciallæger indenfor anæstesiologi og kirurgi.

Ændringen sker for at undgå, at humane lægemidler med propofol anvendes veterinært og derved mindske risikoen for mangel på lægemidler med propofol til human anvendelse. 

Dyrlæger kan søge om udleveringstilladelse til veterinære lægemidler med propofol

Vi har tidligere meldt ud, at vi forventede forsyningsproblemer for veterinære lægemidler med propofol.

Der er aktuelt problemer med at skaffe markedsførte, veterinære lægemidler med propofol i danske pakninger.

Det har været muligt at skaffe udenlandske pakninger af veterinære lægemidler med propofol. Dyrlæger kan derfor ansøge om udleveringstilladelse til disse. Lægemiddelstyrelsen har lavet et forudfyldt ansøgningsskema, som dyrlæger med fordel kan anvende og indsende med NemId medarbejdersignatur:

Find forudfyldte skemaer til ansøgning om udleveringstilladelse her