COVID-19-regler for lægemiddelberedskabet forlænges til at gælde året ud

2. september 2020

Sundheds- og Ældreministeren har besluttet at forlænge gyldigheden af bekendtgørelsen, som fastsætter særlige regler for lægemiddelberedskabet i forbindelse med håndteringen af COVID-19, til 31. december 2020.

For at modvirke forsyningsproblemer med medicin under COVID-19-krisen blev der i slutningen af marts i år indført en række særregler i form af en bekendtgørelse om lægemiddelberedskabet. Reglerne giver efter Sundheds- og Ældreministerens aktivering eksempelvis Lægemiddelstyrelsen beføjelser til at pålægge virksomheder at indsende oplysninger om lagerbeholdninger af medicin til Lægemiddelstyrelsen, at opbygge lagre og omfordele medicin til de dele af sundhedsvæsenet, hvor behovet er størst, samt at sætte prislofter for medicin.

Reglerne er netop blevet forlænget til at gælde til og med 31. december.

Læs reglerne her:

Bekendtgørelse om lægemiddelberedskabet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Læs mere:

Lægemiddelstyrelsen får flere beføjelser til at modvirke forsyningsproblemer.

Bekendtgørelse om særlige foranstaltninger vedrørende forsyning af medicinsk udstyr og værnemidler som følge af udbredelsen af COVID-19

Lægemiddelstyrelsens tema om COVID19.