Danske pakninger af sulfasalazin enterotabletter må udleveres ved recept på udenlandsk pakning

21. oktober 2020

Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at danske pakninger af sulfasalazin enterotabletter gerne må udleveres på baggrund af recepter på sulfasalazin enterotabletter på udleveringstilladelser.

Lægemiddelstyrelsen gav den 1. juli 2020 dispensation fra kravet om angivelse af handelsnavn på recepter på sulfasalazin enterotabletter på udleveringstilladelser.

Læs mere om dispensationen her

Beslutningen er således en tilføjelse til denne dispensation og gælder kun sulfasalazin enterotabletter.

Det er fortsat ikke tilladt at udlevere udenlandske pakninger af sulfasalazin enterotabletter på recepter udstedt til danske pakninger.