Processer for sulfasalazin enterotabletter på udleveringstilladelse

1. juli 2020, Opdateret 16. september 2020

Der er fortsat problemer med forsyningen af danske pakninger med sulfasalazin, 500 mg, enterotabletter, som anvendes til behandling af leddegigt. Aktuelt kan udenlandske pakninger med sulfasalazin enterotabletter skaffes på apoteket.

Udenlandske pakninger fås via udleveringstilladelse

Det er muligt for læger at søge om udleveringstilladelse til udenlandske lægemidler svarende til de sulfasalazin enterotabletter, som er markedsført i Danmark. Der skaffes tre forskellige udgaver af udenlandske pakninger til Danmark.

Da det er svært at vide, hvilke af de tre lægemidler, de enkelte apoteker vil kunne skaffe og for at lette ansøgning af udleveringstilladelse, har Lægemiddelstyrelsen besluttet, at hvis læger ansøger om udleveringstilladelse til ét af de tre lægemidler, så vil Lægemiddelstyrelsen på baggrund af ansøgningen give generelle udleveringstilladelser til alle tre lægemidler.

Find autoudfyldte skemaer til ansøgning om udleveringstilladelse her 

Dispensation fra krav om angivelse af handelsnavn på recepter

Lægemiddelstyrelsen har besluttet at give dispensation fra kravet om at angive handelsnavn på recepter på sulfasalazin enterotabletter på udleveringstilladelse. Det betyder, at lægen blot kan angive sulfasalazin enterotabletter på recepten og så kan apoteket ekspedere den udenlandske pakning de kan skaffe. For recepter på udenlandske lægemidler gælder det, at lægemidlet kun må udleveres én gang efter samme recept, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen.

Enkelttilskudsbevilling gælder til alle udenlandske pakninger med enterotabletter

For at en patient kan få tilskud til de udenlandske pakninger, skal lægen ansøge om enkelttilskud hos Lægemiddelstyrelsen.

Enkelttilskudsbevillingen vil gælde til alle de udenlandske pakninger med sulfasalazin enterotabletter og vi forsøger at behandle ansøgningerne inden for få døgn. Enkelttilskud bevilges altid med tilbagevirkende kraft, så hvis patienten allerede har købt lægemidlet, kan tilskuddet efterfølgende refunderes, hvis patienten henvender sig på apoteket.

Læs mere om enkelttilskud