Elektroniske recepter er igen et krav

24. august 2020

Fredagens tekniske problemer med Det Fælles Medicinkort er løst og apotekerne kan igen tilgå alle recepter på receptserveren. Derfor dispenserer Lægemiddelstyrelsen ikke længere fra kravet om elektronisk recept.

Receptbekendtgørelsens regler om elektroniske recepter skal derfor igen administreres som sædvanligt. Det betyder bl.a. at recepter på § 4 lægemidler altid skal være elektroniske, og papirrecepter, telefaxrecepter og indtelefonering af recepter igen kun må anvendes, hvor særlige forhold taler for det.

Borgere som i perioden, mens dispensationen var gældende, fra sin læge har fået en papirrecept, telefaxrecept eller fået indtelefoneret en recept, men endnu ikke har hentet det ordinerede lægemiddel, kan fortsat henvende sig på apoteket og få recepten ekspederet. Apoteket kan ekspedere og udlevere det ordinerede lægemiddel  1 gang uden en elektronisk recept. Apoteket kan også ekspedere og udlevere § 4 lægemidler, hvor fx en papirrecept er påført lægens cpr-nr. 

Læs også Sundhedsdatastyrelsens pressemeddelelse.