Femte aftale om forhåndsindkøb af potentiel vaccine mod COVID-19

25. november 2020

Vær opmærksom på, at tallene for mængden af vaccineindkøb kan have ændret sig. Se siden om forhåndskøbsaftaler.

Danmark har tiltrådt en femte forhåndsindkøbsaftale med en vaccineproducent om leverancer af vacciner mod COVID-19, som EU-Kommissionen har indgået på EU-landenes vegne. Aftalen indebærer, at i alt ca. 15 mio. borgere teoretisk set kan blive vaccineret mod coronavirus, hvis vaccinen godkendes af myndighederne og alle optioner udnyttes.

Danmark har netop tiltrådt en femte forhåndsindkøbsaftale med en mulig leverandør af vacciner mod COVID-19, som EU-Kommissionen indgik den 17. november. Aftalen, som er indgået med virksomheden CureVac, betyder, at ca. 2.6 mio borgere i Danmark kan blive vaccineret, hvis den godkendes.

EU-Kommissionen har indtil nu indgået forhåndsaftaler om vacciner med i alt fem vaccineproducenter, som også sikrer COVID-19-vacciner til Danmark.

Mål: Vacciner nok til alle

Alt i alt betyder de fem aftaler, at Danmark nu samlet set i teorien kan købe vacciner til ca. 15 mio. borgere, fordelt som følger:

  • Astra Zeneca: ca. 2,6 mio. vacciner
  • Sanofi-GSK: ca. 2 mio. vacciner
  • Johnson & Johnson: ca. 5,6 mio. vacciner
  • BioNTech/Pfizer: ca. 2 mio.
  • CureVac: ca. 2,6 mio.

Det er dog usikkert, om man vil gøre brug af alle aftaler. Det bliver der først taget stilling til omkring tidspunktet for markedsføringstilladelse.

EU-Kommissionen fortsætter forhandlingerne på vegne af EU-landene med flere andre vaccineproducenter om aftaler om forhåndsindkøb. Det sker for at sikre, at der er vacciner nok til alle, hvis det viser sig, at en eller flere af vaccinerne ikke kan godkendes.

Læs mere

Pressemeddelelse fra EU-kommissionen den 17. november: Coronavirus: Kommissionen godkender kontrakt med CureVac for at sikre adgang til en potentiel vaccine

Info fra EU-Kommissionen: EU’s coronavaccinestrategi (på engelsk)

Nyhed på lmst.dk fra 19. november: Fjerde aftale om forhåndsindkøb af potentiel vaccine mod COVID-19.

Nyhed på lmst.dk fra 16. oktober: Fem mio. borgere kan vaccineres med tredje COVID-19-vaccineaftale alene.

Nyhed på lmst.dk fra 21. september: Endnu en aftale om forhåndsindkøb af potentiel vaccine mod COVID-19.

Nyhed på lmst.dk fra 14. august: Første aftale landet om leverance af potentiel vaccine mod COVID-19. 

Tema på lmst.dk: Vacciner og medicin til behandling mod COVID-19.

Læs her om EU-Kommissionens strategi for coronavirusvacciner